Kertaterapia

Aika: 28.-29.3.2023 ti-ke, klo 9.30-15.00

Kahden päivän kurssilla käsitellään mm. näitä aiheita:

- kertaterapeuttisen hoidon periaatteet 

- yhteisten tekijöiden malli (common factors)

- työskentelyä ohjaavat tavoitteet asiakkaan kokemusmaailmasta käsin 

- käytännön työvälineet kertaterapeuttisessa työskentelyssä

- asiakkaan ohjaaminen itsensä auttamiseen kertaluontoisen tapaamisen jälkeen

Tavoite ja sisältö Eri terapioiden tuloksellisuustutkimukset ovat toistuvasti osoittaneet, että hämmästyttävän moni asiakas hyötyy merkittävästi jo yhdestä terapiakäynnistä. Näiden havaintojen pohjalta tutkijat ovat jo 30 vuoden ajan kehittäneet uudenlaista terapeuttisen työn konseptia, josta käytetään nimitystä Single Session Therapy, kertaterapia. 

Viime vuosien aikana kiinnostus kertaterapiaan on lisääntynyt valtavasti ja sen toimintamalleja on otettu käyttöön mm. työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa ja kunnallisten mielenterveyspalvelujen piirissä. Asiakkaat ovat kiinnostuneita kertaterapiasta ja vaikka se ei sovi kaikille, se on kuitenkin kustannustehokas hoitomuoto, jonka avulla voidaan purkaa jonoja, vastata kasvavaan terapeuttisen tuen tarpeeseen ja edistää psykososiaalisen tuen saatavuutta.

Näiden koulutuspäivien aikana tutustutaan kertaterapian periaatteisiin ja harjoitellaan kertaterapian toteuttamista käytännössä. 

Koulutuksen aikana:

- tutustutaan ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen ajattelumalliin, joka tekee kertaterapeuttisen työskentelytavan hyödyntämisen mahdolliseksi erilaisissa asiakaskonteksteissa.

- otetaan haltuun perustyöskentelymalleja, joiden avulla kertaterapeuttista työskentelyotetta voidaan toteuttaa.


Kouluttaja: Kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja Maiju Ahola, Lyhytterapiainstituutti.