Johdatus toipumisorientaatioon, marraskuu 2022

Aika: to 17.11. klo 9.00–16.00 ja to 1.12. klo 9.00–14.30

Toteutustapa: Koulutus pidetään etänä Teams-etäyhteysalustalla. Tarvitset opiskeluun  tietokoneen, jossa on mikrofoni ja jonkinlainen kaiutin (tietokoneen  oma riittää) sekä nettiyhteys.

Tavoite ja sisältö: Nyt pääset perehtymään Suomessa uuteen mielenterveys- ja päihdetyön  viitekehykseen! Toipumisorientaatiossa toipuminen nähdään syvästi  henkilökohtaisena ja ainutlaatuisena asenteiden, arvojen, tunteiden,  päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessina. Se on mahdollisuus  elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista  rajoituksista huolimatta. Henkilökohtaista toipumista on kuvattu  metaforan avulla henkilökohtaisena matkana, jossa painottuvat yksilön  elämän tarkoituksellisuus ja toiveikkuus sekä terapeuttinen optimismi.  Tämä edellyttää siirtymistä perinteisestä holhoavasta  lääketieteellisestä otteesta aitoon kumppanuuteen, jossa sosiaalisilla  tekijöillä on merkittävä osuus. 

Ammattihenkilöstö toimii  toipumisorientaation mukaisesti palvelu- ja vuorovaikutusprosesseissa  silloin, kun se tukee ja edistää asiakkaan toiveikkuutta, elämän  tarkoituksellisuuden kokemusta ja elämän mielekkyyttä. Lähtökohtana ja  tärkeimpänä tavoitteena on asiakkaan auttaminen kohti oman elämän  hallintaa niin, että päätäntävalta on hänen hallussaan prosessin joka  vaiheessa. 

Koulutus toteutetaan kahtena päivänä. Ensimmäinen  koulutuspäivä sisältää alustuksia toipumisorientaation käsitteestä ja  prosesseista sekä vallankäytön eri muodoista mielenterveterveys- ja  päihdetyössä. Ohjelmassa on myös kokemusasiantuntijapaneeli sekä  esimerkki toipumisorientaation soveltamisesta käytännön työhön.  Ensimmäisen koulutuspäivän päätteeksi osallistujat saavat omaan työhönsä  liittyvän välitehtävän, jota käsitellään, työstetään ja koostetaan  pienryhmissä toisena koulutuspäivänä. 

Koulutus antaa hyvät  valmiudet toipumisorientaation soveltamiseen omassa työssä sekä  mahdollistaa osallistujien verkostoitumisen niin, että oppimisprosessi  voi jatkua vertaiskokemusten jakamisen avulla koulutuksen jälkeenkin.

Koulutus toteutetaan ja järjestetään Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton aloitteesta sekä heidän panostuksestaan  toipumisorientaation edistämiseen Suomessa.

Kohderyhmä: Sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimiville henkilöille.

Kouluttaja: TtT, dosentti Lauri Kuosmanen ja vierailevia asiantuntijoita