Eko- ja ympäristöpsykologian kurssikokonaisuus (18 op)


Aika: 13.3.-15.11.2024 klo 9-16

Teoriaosuus:

1. Ke 13.3. (etäopetus)

2. Ke 3.4. (etäopetus)

3. Ke 17.4. (etäopetus)

4. Ke 29.5. (etäopetus)

Menetelmäosuus:

1. to 15.8. (etäopetus)

2. pe 16.8. (etäopetus) 

3. ja 4. to-pe 5.-6.9. (lähiopetus luonnossa) 

5. pe 15.11. (etäopetus)  

Eko- ja ympäristöpsykologian kurssikokonaisuus sisältää teoria- ja menetelmäosuudet, joissa käsitellään keskeisiä eko- ja ympäristöpsykologiaan liittyviä teoreettisia näkemyksiä ja sovellusaloja (teoriaosuus) sekä käytännön luontolähtöisiä menetelmiä (menetelmäosuus). Osuudet voidaan suorittaa kokonaisuutena tai erikseen. Menetelmäosuuteen vaaditaan kuitenkin teoriaosuus tai vastaavat tiedot.

Mikäli haluat suorittaa pelkän teoriaosuuden, voit ilmoittautua siihen täältä. Menetelmäosuuteen voit ilmoittautua täältä

Sisältö: Koulutuksen teoriaosuus antaa tietoa ja perusymmärryksen eko- ja ympäristöpsykologiasta. Koulutuksessa tutustutaan keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tieteellisiin tutkimuksiin eko- ja ympäristöpsykologian alalta. 

Koulutus antaa valmiudet toimia eko- ja ympäristöpsykologista osaamista vaativissa tehtävissä ja soveltaa tietoa ammatillisesti.

Teoriaosuus, 9 op

Ympäristö- ja ekopsykologia: yhtäläisyydet ja erot

 • Ympäristöpsykologia (rakennettu ja luonnon ympäristö)
 • Ympäristöpsykologian keskeisiä teorioita ja sovellusaloja ja miten ne yhdistyvät jokapäiväiseen elämään.
 • esim. ekologisen psykologian teoria
 • Ympäristöpsykologian historia

Ekopsykologia:

 • Ekopsykologian keskeisiä teorioita ja sovellusaloja ja miten ne yhdistyvät jokapäiväiseen elämään.
 • Ekopsykologian historia
 • Tieteellinen ekopsykologia
 • Ekopsykologian kulmakivet ja arvot

Eko- ja ympäristöpsykologia:

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja keskeiset teoreettiset näkökulmat ja tutkimukset
 • Miten ympäristökokemus syntyy
 • Elvyttävän ympäristön tunnusmerkit
 • Miten eko- ja ympäristöpsykologia yhdistyvät, esimerkkejä:

         - Planetaarinen hyvinvointi

         - Kokonaisvaltainen luontokokemus

Eko- ja ympäristöpsykologian sovellusaloja, muun muassa:

 • Ympäristöahdistus eko- ja ympäristöpsykologian näkökulmasta
 • Ympäristöystävällisten tekojen tukeminen eko- ja ympäristöpsykologian näkökulmasta

Koulutuksen aikana laaditaan pienryhmissä omaan työhön sovellettava seminaarityö, jonka aihe liittyy eko- ja ympäristöpsykologiaan. Tämä voi olla omakohtainen, ammatillinen, yhteiskunnallinen tai globaali havainto, ristiriita tai pulma, johon sovelletaan kurssin aikana omaksuttua tietoa sekä suunnitellaan tämän pohjalta teoreettinen vision, toimintamalli tai ratkaisuehdotuksen teemaan liittyen.

Menetelmät, 9 op

Koulutuksen menetelmäosuudessa tutustutaan teoreettisesti ja kokemuksellisesti erilaisiin luontolähtöisiin ja näyttöön perustuviin menetelmiin (mm. Luonnosta Virtaa -menetelmät). Menetelmäosuuteen osallistumisen edellytys on teoriaosuuden suorittaminen (tai vastaavat tiedot). Menetelmäosuus antaa valmiudet käyttää ja soveltaa ammatillisesti luontolähtöisiä menetelmiä, jotka perustuvat eko- ja ympäristöpsykologiaan.

 • Edeltävästi: teoriaopinnot (9 op) tai vastaavat tiedot
 • Katsaus eri menetelmiin:

     - Esim. Ekopsykologiset menetelmät, seikkailupedagogiikka, Metsämieli, maatila-avusteiset, eläinavusteiset, puutarhaterapeuttiset, Metsäkylpy, Ympäristöahdistustyöpajat

     - Luontolähtöiset menetelmät tutkimuksen valossa

     - Näyttöön perustuvat luontolähtöiset menetelmät, esimerkkinä Luonnosta Virtaa - ja Metsäkylpy -menetelmät

 • Kokemukselliset menetelmäharjoitukset (2 lähipäivää)

     - LuoVi-menetelmä (eko- ja ympäristöpsykologia, integratiivinen, kehittäjien tausta psykologiassa)

     - Metsämieli (integratiivinen, kehittäjän tausta ympäristökasvatuksessa)

 • Ohjausharjoittelu:

     - 7 h ohjausharjoitteluja valitsemastaan menetelmästä, valitsemalleen kohderyhmälle (omaan työhön sopien)

     - Ohjausharjoittelun esittely (kirjallinen tehtävä ja esitelmä)

Reflektointitehtävä/oppimispäiväkirja

Koulutukseen liittyy ohjausharjoittelu, jossa käytetään ja sovelletaan luontolähtöisiä menetelmiä valitsemalleen kohderyhmälle. Ohjausharjoitteluun liittyvistä kokemuksista tehdään kirjallinen tehtävä ja esitelmä.

Osaamistavoitteet:

Teoriaosuus: Kurssin käytyään opiskelija on omaksunut eko- ja ympäristöpsykologian keskeiset käsitteet ja teoriat, erityisesti liittyen luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa eko- ja ympäristöpsykologista tietoa osana muuta ammatillista osaamistaan.

Menetelmäosuus: Kurssin käytyään opiskelija on omaksunut tietoa luontolähtöisistä menetelmistä ja erityisesti Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuudesta. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa eko- ja ympäristöpsykologiaan perustuvia, luontolähtöisiä menetelmiä asiakastyössä kohderyhmän tarpeiden mukaan. Opiskelija ymmärtää laadukkaan, näyttöön perustuvan luontolähtöisen toiminnan periaatteet ja osaa toteuttaa niitä työssään.

Kohderyhmä: Teoriaosuus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille taustasta riippumatta. Menetelmäosuus on suunnattu Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaisille ja sen suorittamiseen vaaditaan teoriaosuuden suorittaminen tai vastaavat tiedot. Mikäli olet epävarma, soveltuuko kurssikokonaisuus sinulle, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Antti Meriläiseen sähköpostitse osoitteeseen antti.merilainen@hsky.fi 

Kouluttajat: Jane-Veera Paakkolanvaara, Psykologi, PsM, integratiivinen psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, projekti- ja väitöstutkija, Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja. 

Kirsi Salonen Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja.

Osallistumismaksu: 1450€

Kurssimaksun voi maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.

Kurssin aikataulu:
 • Ke 13.03.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 03.04.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 17.04.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 29.05.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • To 15.08.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • Pe 16.08.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • To 05.09.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 06.09.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Pe 15.11.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi