Eko- ja ympäristöpsykologia, teoriaosuus (9 op)


Aika: 13.3.-29.5.2024 klo 9-16.

Koulutuspäivät:

1. Ke 13.3.
2. Ke 3.4.
3. Ke 17.4.
4. Ke 29.5.

Teoriaosuuden kaikki opetuspäivät toteutetaan etäopetuksena. Tarvitset opiskeluun tietokoneen tai mobiililaitteen, jossa on verkkoyhteys, kaiuttimet, mikrofoni ja kamera.

Eko- ja ympäristöpsykologian kurssikokonaisuus sisältää teoria- ja menetelmäosuudet, joissa käsitellään keskeisiä eko- ja ympäristöpsykologiaan liittyviä teoreettisia näkemyksiä ja sovellusaloja (teoriaosuus) sekä käytännön luontolähtöisiä menetelmiä (menetelmäosuus). 

Osuudet voidaan suorittaa kokonaisuutena tai erikseen. Menetelmäosuuteen vaaditaan kuitenkin teoriaosuus tai vastaavat tiedot. Ilmoittaudu tälle kurssilla, mikäli haluat suorittaa vain teoriaosuuden. Mikäli haluat suorittaa koko kurssikokonaisuuden, ilmoittauduthan tänne.  

Sisältö: Koulutuksen teoriaosuus antaa tietoa ja perusymmärryksen eko- ja ympäristöpsykologiasta. Koulutuksessa tutustutaan keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tieteellisiin tutkimuksiin eko- ja ympäristöpsykologian alalta. Koulutus antaa valmiudet toimia eko- ja ympäristöpsykologista osaamista vaativissa tehtävissä ja soveltaa tietoa ammatillisesti.

Ympäristö- ja ekopsykologia: yhtäläisyydet ja erot

 • Ympäristöpsykologia (rakennettu ja luonnon ympäristö)
 • Ympäristöpsykologian keskeisiä teorioita ja sovellusaloja ja miten ne yhdistyvät jokapäiväiseen elämään.
 • esim. ekologisen psykologian teoria
 • Ympäristöpsykologian historia

Ekopsykologia:

 • Ekopsykologian keskeisiä teorioita ja sovellusaloja ja miten ne yhdistyvät jokapäiväiseen elämään.
 • Ekopsykologian historia
 • Tieteellinen ekopsykologia
 • Ekopsykologian kulmakivet ja arvot

Eko- ja ympäristöpsykologia:

 • Luonnon hyvinvointivaikutukset ja keskeiset teoreettiset näkökulmat ja tutkimukset
 • Miten ympäristökokemus syntyy
 • Elvyttävän ympäristön tunnusmerkit
 • Miten eko- ja ympäristöpsykologia yhdistyvät, esimerkkejä:

         - Planetaarinen hyvinvointi

         - Kokonaisvaltainen luontokokemus

Eko- ja ympäristöpsykologian sovellusaloja, muun muassa:

 • Ympäristöahdistus eko- ja ympäristöpsykologian näkökulmasta
 • Ympäristöystävällisten tekojen tukeminen eko- ja ympäristöpsykologian näkökulmasta

Koulutuksen aikana laaditaan pienryhmissä omaan työhön sovellettava seminaarityö, jonka aihe liittyy eko- ja ympäristöpsykologiaan. Tämä voi olla omakohtainen, ammatillinen, yhteiskunnallinen tai globaali havainto, ristiriita tai pulma, johon sovelletaan kurssin aikana omaksuttua tietoa sekä suunnitellaan tämän pohjalta teoreettinen vision, toimintamalli tai ratkaisuehdotuksen teemaan liittyen.

Kohderyhmä: Teoriaosuus soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille taustasta riippumatta.

Kouluttajat: Jane-Veera Paakkolanvaara, Psykologi, PsM, integratiivinen psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, projekti- ja väitöstutkija, Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja. Kirsi Salonen Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja.

Osallistumismaksu: 650€


Kurssin aikataulu:
 • Ke 13.03.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 03.04.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 17.04.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
 • Ke 29.05.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi