Eko- ja ympäristöpsykologia, menetelmäosuus (9 op)


Aika: 15.8.-15.11.2024 klo 9-16.

Koulutuspäivät:

1. to 15.8. (etäopetus)

2. pe 16.8. (etäopetus)

3. ja 4. to-pe 5.-6.9. (lähiopetus luonnossa)

5. pe 15.11. (etäopetus)  

Eko- ja ympäristöpsykologian kurssikokonaisuus sisältää teoria- ja menetelmäosuudet, joissa käsitellään keskeisiä eko- ja ympäristöpsykologiaan liittyviä teoreettisia näkemyksiä ja sovellusaloja (teoriaosuus) sekä käytännön luontolähtöisiä menetelmiä (menetelmäosuus). Osuudet voidaan suorittaa kokonaisuutena tai erikseen. Menetelmäosuuteen vaaditaan kuitenkin teoriaosuus tai vastaavat tiedot. 

Ilmoittaudu tälle kurssille, mikäli haluat suorittaa vain menetelmäosuuden. Mikäli haluat suorittaa koko kurssikokonaisuuden, ilmoittauduthan tänne

Sisältö: Koulutuksen menetelmäosuudessa tutustutaan teoreettisesti ja kokemuksellisesti erilaisiin luontolähtöisiin ja näyttöön perustuviin menetelmiin (mm. Luonnosta Virtaa -menetelmät). Menetelmäosuuteen osallistumisen edellytys on teoriaosuuden suorittaminen (tai vastaavat tiedot). Menetelmäosuus antaa valmiudet käyttää ja soveltaa ammatillisesti luontolähtöisiä menetelmiä, jotka perustuvat eko- ja ympäristöpsykologiaan.

Menetelmät, 9 op

  • Edeltävästi: teoriaopinnot (9 op) tai vastaavat tiedot
  • Katsaus eri menetelmiin:

     - Esim. Ekopsykologiset menetelmät, seikkailupedagogiikka, Metsämieli, maatila-avusteiset, eläinavusteiset, puutarhaterapeuttiset, Metsäkylpy, Ympäristöahdistustyöpajat

     - Luontolähtöiset menetelmät tutkimuksen valossa

     - Näyttöön perustuvat luontolähtöiset menetelmät, esimerkkinä Luonnosta Virtaa - ja Metsäkylpy -menetelmät

  • Kokemukselliset menetelmäharjoitukset (2 lähipäivää)

     - LuoVi-menetelmä (eko- ja ympäristöpsykologia, integratiivinen, kehittäjien tausta psykologiassa)

     - Metsämieli (integratiivinen, kehittäjän tausta ympäristökasvatuksessa)

  • Ohjausharjoittelu:

     - 7 h ohjausharjoitteluja valitsemastaan menetelmästä, valitsemalleen kohderyhmälle (omaan työhön sopien)

     - Ohjausharjoittelun esittely (kirjallinen tehtävä ja esitelmä)

  • Reflektointitehtävä/oppimispäiväkirja

Koulutukseen liittyy ohjausharjoittelu, jossa käytetään ja sovelletaan luontolähtöisiä menetelmiä valitsemalleen kohderyhmälle. Ohjausharjoitteluun liittyvistä kokemuksista tehdään kirjallinen tehtävä ja esitelmä.

Kohderyhmä: Menetelmäosuus on suunnattu Sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaisille ja sen suorittamiseen vaaditaan teoriaosuuden suorittaminen tai vastaavat tiedot. Mikäli olet epävarma, soveltuuko tämä kurssi sinulle, otathan yhteyttä koulutussuunnittelija Antti Meriläiseen sähköpostitse osoitteeseen antti.merilainen@hsky.fi 

Kouluttajat: Jane-Veera Paakkolanvaara, Psykologi, PsM, integratiivinen psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, projekti- ja väitöstutkija, Green Care Finland ry: hallituksen ja laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja. Kirsi Salonen Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja.

Osallistumismaksu: 950€

Kurssimaksun voi maksaa myös kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.Kurssin aikataulu:
  • To 15.08.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
  • Pe 16.08.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
  • To 05.09.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Pe 06.09.2024 09:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Pe 15.11.2024 09:00-16:00 Etäopetus / Distance learning
Lisää kurssi omaan kalenteriisi