Introduction to Bilingualism 5 op

Aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Suunnitteilla syksylle 2024.

Sisältö: Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia
  • Opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä.
  • Opiskelija ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Suoritustavat: Posteriesitykset tuutorryhmissä ja Moodle-kotitentti

Toteutustavat: Verkko-opetus, tuutorryhmän tapaamiset, itsenäinen opiskelu

Oppimateriaalit:

  • Bhatia, T.K. & W.C. Ritchie (Eds.) (2012). The Handbook of Bilingualism and Multilingualism (Chapter 3). (e-book to be found in university library)
  • Grosjean & Li (2013). The psycholinguistics of bilingualism. Wiley-Blackwell.
  • Hoff, E. (2014). Language Development. Belmont, CA: Wadsworth. Chapter 9.
  • Kohnert, K. (2013) Language Disorders in Bilingual Children and Adults. SanDiego: Plural Publishing. Chapters 2, 4, 8 & 9. (e-book to be found in university library)
  • Paul, R. & Norbury, C.F. (2012). Language disorders from Infancy through adolescence: Listening, speaking, reading and communicating (4th edition). St. Louis, MO: Elsevier Mosby. Chapter 5. (e-book to be found in university library)
  • Wright, Boun, Garcia (Eds.) (2017). The Handbook of Bilingual and Multilingual Education. Chapter 7: A Synthesis of Research on Bilingual and Multilingual Education.

Arviointi: hyl-5

Kuuluu kokonaisuuteen: