Ennakkotietoa: Logopedian perusopinnot, 25 op, lv. 2024-2025

Kesäyliopistossa on suunnitteilla Logopedian perusopinnot 25 op Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Opinnot alkavat syyslukukaudella 2024. Lisätietoa opintoihin hakeutumisesta ja aikatauluista päivitetään sivuillemme kevään 2024 aikana.

Tavoite ja sisältö: Logopedian perusopinnoissa perehdytään logopedian tieteenalaan, alan keskeisiin peruskäsitteisiin ja tutkimuksen sekä kliinisen työn lähtökohtiin. Opiskelija oppii ymmärtämään kommunikaatiohäiriöihin liittyviä anatomis-fysiologisia peruskäsitteitä ja toimintoja. Hän ymmärtää, miten kieli, puhe ja kommunikointi kehittyvät elämänkaaren aikana. Opiskelija kartuttaa tietämystään kaksi- ja monikielisyydestä. Hän saa tiedot normaalista äänentuotosta, äänenlaadun erilaisista ominaisuuksista ja niiden mittaamisesta. Metodiopinnoissa syvennytään logopediseen tutkimukseen ja saadaan perusvalmiudet tieteelliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Logopedian perusteet 5 op 
  • Kieli ja elämänkaari I 5 op 
  • Kieli ja elämänkaari II 5 op 
  • Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op 
  • Introduction to Bilingualism 5 op

Asiasanat: Logopedia, puheterapia, puheterapeutti, puhe, kommunikointi, kieli, nieleminen, häiriöt