Taideterapeuttinen viikonloppu

Aika: 3.–4.6.2023 la–su klo 10.00–16.00

Tule tutkimaan omaa sisäistä maailmaasi ja luovuuttasi taiteen keinoin. Mitään osaamista tai aiempaa kokemusta ei tarvita!

Tavoite ja sisältö: Teemme viikonlopun aikana ohjattuja maalaus- ja kirjoitusharjoituksia, joihin sukellamme lempeästi lämmittelyn kautta. Työskentelyssä ei ole taiteellisia tavoitteita. Jokainen tekee omalla tavallaan ja se on aina arvokasta. Intuitiivisessa taiteen tekemisessä on tarkoitus päästää irti ennakko-odotuksista ja luottaa itse prosessiin. Tärkeintä ei ole lopputulos, vaan se millaisia oivalluksia taiteen tekeminen sinussa herättää. Tämä on tutkimusmatka, jolla voit yllättää itsesi. Turvallisessa ja arvostavassa ilmapiirissä jaamme kokemuksiamme toistemme kanssa sen verran kuin kukin itse haluaa.

Kohderyhmä: Viikonlopun työpaja sopii kaikille luovista menetelmistä kiinnostuneille. Huom! Työpaja ei ole terapiaryhmä, vaikka käytämme ekspressiivisen taideterapian menetelmiä.

Työpajan ohjaaja: FM, taideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja Kristina Svensson, joka on valmistunut taideterapeutiksi Inartes Instituutista. Hän kouluttaa ja ohjaa ryhmiä sekä Inartes Instituutissa että HY+:n ja Tampereen kesäyliopiston kirjallisuusterapiakoulutuksissa. Hän on kiinnostunut erityisesti kuvallisen työskentelyn ja kirjoittamisen yhdistämisestä. “Ekspressiivisen taideterapian monitaiteinen työtapa avaa lempeästi luovuuden lukkoja, elvyttää mieltä ja leikkimisen kykyä. Se tuo ihmisen tähän hetkeen, läsnäolevaksi itselleen.”

Lisätietoja: creastinas@gmail.com, taideterapiacreastina.com

Kesto: 12 ot