Hoitotieteen aineopinnot, 37 op, lv. 2023–2025

Hoitotieteen aineopinnot järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. 

Opinto-oikeusaika ja kurssimaksut, ks. tarkemmin sivun alalaidasta.

Opinnot suositellaan suorittamaan 1,5 vuodessa:
Syksy 2023
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, 5 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 3 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset menetelmät, 2 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset menetelmät, 2 op
Syksy 2023kevät 2024:
Hoitotieteen teoria 1, 4 op
Kevät 2024
Intercultural competence and professionalism, 5 op
Syksy 2024
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op
Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 5 op
Näyttöön perustuva hoitotyö, 4 op 

Opintojen tavoite: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. 

Suoritustapa: Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Hoitotieteen historia- ja tietoperusta järjestetään reaaliaikaisina lähi- ja etäoppitunteina.

Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti,   fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti), väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Muilta vaaditaan hoitotieteen perusopinnot. 

Oikeaksi todistetut (2 allekirjoittajaa) kopiot kelpoisuuden osoittavista edeltävien opintojen todistuksista lähetetään osoitteeseen: Helsingin seudun kesäyliopisto, Annika Mäkinen, Vilhonvuorenkatu 12,  00500 Helsinki. Älä lähetä alkuperäistä todistusta! Todistuskopioita ei  palauteta.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden kokonaishinta 395 €. Tästä kesäyliopiston koulutusmaksu on 87 € ja UEF avoimen yliopiston maksuosuus 308 €. Opintojaksoille on mahdollista ilmoittautua myös yksittäin, ks. tarkemmin kunkin jakson kohdalta.

Kesäyliopiston opinto-oikeusaika on 2 vuotta opintokokonaisuuden alkamisesta, minkä ajan kesäyliopiston opintokokonaisuusmaksu on voimassa. Ilmoittauduttaessa kokonaisuuden sijaan yksittäisille opintojaksoille kesäyliopiston kurssimaksu ja opinto-oikeusaika ovat voimassa kyseisen opintojakson alkamisesta sen toteutuksen ajan. 

Itä-Suomen yliopistoon opinto-oikeusaika on aina kurssikohtainen, eli UEF:n opinto-oikeus kullekin jaksolle alkaa kun opintojaksolle on ilmoittauduttu UEF:n Peppi-järjestelmään (kesäyliopistosta tulee ohjeet ennen opintojen alkua) ja on voimassa kyseisen kurssitoteutuksen ajan. 

Kesäyliopiston kurssimaksut sisältävät Itä-Suomen yliopiston perimät maksut, eli niitä ei tarvitse enää erikseen maksaa kullekin jaksolle Peppi-ilmoittautumisen yhteydessä.