Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat, 2 op

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan työ- ja organisaatiopsykologian historian päälinjoista, keskeisistä käsitteistä sekä tutkimuksen ja soveltamisen kohteista. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työ- ja organisaatiopsykologian monitieteiseksi ja -alaiseksi kokonaisuudeksi sekä tuntee työ- ja organisaatiopsykologian historiaa ja keskeisten näkökulmien kehittymistä. 

Oppimateriaali: 

1) Kozlowski, S.W.J. (toim.) (2012). The Oxford handbook of organizational psychology (volume 1) osat “An introduction to organizational psychology” ja “The foundation”. Oxford University Press.

2) Harisalo, R. (2021). Organisaatioteoriat. Art House.

Suoritustavat: Opetustallenteiden seuraaminen, itsenäinen opiskelu ja tentti.

Arviointi: hyv-hyl

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 54€ (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 24€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso. Mikäli aiot suorittaa Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuuden 25 op, teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä 5 op tulee sisältyä kokonaisuuteen. Tällöin se suositellaan tehtäväksi opintojen ensimmäisenä opintojaksona