Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, 35 op, lv. 2023-2024

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot, 35 op järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opinnot suoritetaan verkossa ja ne voi suorittaa joustavuutensa vuoksi myös työn ohella. Katso tarkemmat suoritustavat jokaisen opintojakson kohdalta. 

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan. 

Aineopinnot koostuvat vapaavalintaisista opintojaksoista 27 op ja opintojen loppuvaiheessa suoritettavasta teema-alueeseen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II kuuluvasta pakollisesta opintojaksosta Projektityö 8 op. Aineopintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen suoritusjärjestys on vapaa, mutta opiskelijan suositellaan tekevän viimeiseksi kokonaisuuden pakollisen teema-alueen Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö.

PAKOLLINEN OPINTOJAKSO 8 op:

Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II

 • Projektityö 8 op

VALINNAISET OPINTOJAKSOT 27 op:

Työelämän vuorovaikutusosaaminen:

 • Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op
 • Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op
 • Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op

Yksilön johtaminen:

 • Johtamisen psykologia 3 op

Työelämän muutos ja hyvinvoinnin tekijät:

 • Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
 • Positiivinen työpsykologia 3 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämäohjaus 1 3 op
 • Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op

Työyhteisöt sosiaalisina järjestelminä II:

 • Ikävoimaa työhön 3 op
 • Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op

Opintojen aikana on myös kaksi vapaaehtoista live-luentoa, joissa pääset kuulemaan opintojen aiheisiin liittyvistä aiheista suoraan oman alansa asiantuntijoilta.
1. Vapaaehtoinen etäluento 24.8.-25.8.2023 to ja pe klo 17.00-19.30. Aihe tarkentuu lähempänä opintojen alkua. PsT Matti Kuittinen, UEF
2. Vapaaehtoinen lähiluento 15.9.-16.9.2023 pe klo 17.00-19.30 ja la klo 10.00-12.30. Aiheena: Vuorovaikutus työyhteisön konfliktitilanteissa, YTM Arja Saimaala

Edellytykset: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op tulee olla suoritettuna ennen aineopintoja. Muualla kuin Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetuista opinnoista tulee toimittaa todistuskopio ensisijaisesti osoitteeseen info@hsky.fi.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen: Kokonaisuusmaksu 459 € sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 315 € (9€/opintopiste), jonka opiskelija maksaa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kullekin jaksolle tehtävän Peppi-rekisteröitymisen yhteydessä.

Opinto-oikeus: Opinto-oikeudella tarkoitetaan aikaa, jolloin opiskelija voi suorittaa opintoja, joihin hän on ilmoittautunut. Opinto-oikeusaika on opintojakson toteutusajan mukainen, tai non-stop -opintoina 1.8.-31.7. suoritettavissa opintojaksoissa ilmoittautumispäivästä alkaen 31.7. saakka.