Ennakkotietoa: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op, lv. 2024-2025

SUUNNITTEILLA LUKUVUODELLE 2024-25: Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op, Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Tarkemmat tiedot päivitetään verkkosivuille kevään 2024 aikana. 

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin.

Opinnot muodostuvat kaikille pakollisesta teema-alueesta Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä (5 op), jonka lisäksi opiskelija suorittaa 20 opintopistettä vapaavalintaisia opintoja.

Opintokokonaisuuden rakenne:

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT 5 op:

Työ- ja organisaatiopsykologia: teorioita ja käytäntöjä:

- Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat, 2 op

- Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen, 3op


VALINNAISET OPINNOT 20 op:

Toimiva vuorovaikutus:

- Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3op

- Työyhteisön vuorovaikutus, 3 op


Tulevaisuuden työelämätaidot:

- Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana, 2 op

- Oman osaamisen tunnistaminen, 3 op

- Monipaikkainen mobiili tietotyö, 5 op


Työstä hyvinvointia:

- Työ ja psyykkinen hyvinvointi, 3 op

- Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, 3 op


Työyhteisöt sosiaalisina järjestelminä I:

- Eri-ikäiset työyhteisössä, 2 op

- Työyhteisöjen sosiaalipsykologia, 3 op

- Työyhteisöjen hyvinvointi - oikeudellisia näkökulmia, 5 op


Organisaatiojohtaminen ja sen erityiskysymykset:

- Organisaatioiden johtaminen, 3 op

- Johtamisen erityisteema, 2 op


Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:

- Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi, 2 op