Tuotantotalous 25 op, lv. 2022-23

Tuotantotalous 25 op -kokonaisuus järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Tässä opintokokonaisuudessa opiskellaan monimuotoisesti: luentoja voi seurata verkossa, harjoitustehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai ohjatusti, joihinkin jaksoista kuuluu tentti ja/tai esseesuoritus. Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2022 ja päättyvät kesällä 20223Luentoaikataulut päivitetään kunkin jakson kohdalle sitä mukaa kun ajankohdat vahvistuvat. Verkkotutorien toiminnasta tiedotetaan myöhemmin Moodlessa.

Mitä tuotantotalous on?
Tuotantotalous tarkoittaa yritysten taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan lisäksi esimerkiksi innovaatioita, projektien ja ihmisten johtamista tai yrityksen strategioiden suunnittelua. Tuotantotalouden menetelmiä voidaan soveltaa kaikkiin tuotannon aloihin teollisuudesta kolmannen sektorin toimintaan. Opinnoissa yhdistyvät tekninen, taloudellinen ja sosiaalinen osaaminen.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia mm. tuotannollisten ja palvelualan yritysten asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot sopivat myös kaikille työelämässä oleville, joita esim. kiinnostaa pohtia työhyvinvointiin liittyviä asioita, jotka toimivat projekteissa tai jotka haluavat pohtia työn organisoinnin tapoja.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen
Kokonaisuuteen ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen ensimmäisen opintojakson alkuajotta opiskelija ehtii saada tunnukset Oulun yliopiston järjestelmiin ennen luentojen alkua. 

Huomaa, että opintojen aloittaminen edellyttää kesäyliopiston ilmoittautumisen lisäksi kirjautumista myös Oulun yliopiston opintotietojärjestelmään (ohjeet tulevat kesäyliopistosta ennen opintojen alkua) tunnusten saamiseksi.

Kokonaisuusmaksu 200 €.

Opinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja, ks. jaksojen tiedot.