Ennakkotietoa: Tuotantotalous 25 op, lv. 2024-25

Tuotantotalous 25 op -kokonaisuus järjestetään Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti. Tässä opintokokonaisuudessa opiskellaan monimuotoisesti: luentoja voi seurata etäyhteydellä, harjoitustehtäviä voi tehdä verkossa itsenäisesti tai ohjatusti, joihinkin jaksoista kuuluu tentti ja/tai esseesuoritus. 

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2024 ja päättyvät kesällä 2025. Luentoaikataulut päivitetään kunkin opintojakson kohdalle sitä mukaa kun ajankohdat vahvistuvat. Ilmoittautua voi koko kokonaisuuteen tai valitsemilleen yksittäisille jaksoille.

Mitä tuotantotalous on?
Tuotantotalous tarkoittaa yritysten taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan lisäksi esimerkiksi innovaatioita, projektien ja ihmisten johtamista tai yrityksen strategioiden suunnittelua. Tuotantotalouden menetelmiä voidaan soveltaa kaikkiin tuotannon aloihin teollisuudesta kolmannen sektorin toimintaan. Opinnoissa yhdistyvät tekninen, taloudellinen ja sosiaalinen osaaminen.

Kenelle opinnot soveltuvat?
Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia mm. tuotannollisten ja palvelualan yritysten asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Opinnot sopivat myös kaikille työelämässä oleville, jotka toimivat projekteissa, jotka haluavat pohtia työn organisoinnin tapoja tai joita kiinnostaa pohtia esimerkiksi työhyvinvointiin liittyviä asioita,.

Kokonaisuusmaksu noin 200 €.