Arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, 3 op (elokuu)

Kirjallisuuskuulustelu: 14.8. ma klo 17.00–21.00  
Salitentti. Paikka tarkentuu  

Tavoite: Opiskelija osaa soveltaa arvonlisäverolakia yrityksen taloushallinnon tehtävissä. Opiskelija tietää, ketkä ovat verovelvollisia ja mikä liiketoiminta on arvonlisäverollista. Opiskelija hallitsee kotimaan kauppaa harjoittavan yrityksen arvonlisäverotuksen toimintaperiaatteen ja syventää osaamistaan arvonlisäverotuksen erityiskysymyksillä sekä niiden kirjanpitokäsittelyn oppimisella.

Sisältö: Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset, kuten ulkomaankaupan, yhteisökaupan ja kiinteistöjen arvonlisäverotus sekä eräät muut arvonlisäverokysymykset, kuten rakentamispalveluiden käännetty verovelvollisuus.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Oppimateriaali: Tomperi 2021, Kehittyvä kirjanpitotaito ja Tomperi 2021, Kehittyvä kirjanpitotaito: harjoituskirja (Edita) .

Korvaavuus: Opintojakson sisältö on suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen opetuksen sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä osaksi tutkintoasi.

Tentaattori: KTM Jani Munne