Ennakkotietoa: Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op lv.2024-2025

Suunnitteilla syksy 2024 -kevät 2025. Lisätiedot ja ilmoittautumisen avautuminen toukokuun aikana. 

Järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.

Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan, johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu 25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa edetään muotoiluajattelun ja palvelujen tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.

Opintokokonaisuuden rakenne:

  • Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op
  • Brändi ja visuaalisuus, 4 op
  • Business design, 4op
  • Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op
  • Palvelumuotoilun prosessi ja      menetelmät, 3 op
  • Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op
  • Palvelumuotoilun  johtaminen, 4 op