Ennakkotietoa: Oikeustiede lv. 2024-25

Kesäyliopistossa on suunnitteilla lukuvuodelle 2024-25 seuraavat Turun yliopiston opintovaatimusten mukaiset oikeustieteen opinnot:

Työoikeus

Valtiosääntöoikeus 

Perhe- ja jäämistöoikeus

Rikosoikeus

Osallistumisen edellytyksenä on ennen kurssin alkamista suoritettu Johdatus oikeustieteeseen ja oikeudelliseen ajatteluun.

Kurssiaikataulut ja muut tarkemmat tiedot, kuten opintojaksojen laajuudet, tiedotetaan kesäyliopiston verkkosivuilla viimeistään kesän 2024 aikana.