Työyhteisötaidot ja esihenkilön työoikeus

Ajankohta: 
to 9.11.2023 klo 12–16
to 23.11.2023 klo 12–16

Sisältö: 
Toimivan työyhteisön perustana ovat yhteiset pelisäännöt ja jokaisen työyhteisön jäsenen työyhteisötaidot. Työyhteisön toimintaa säätelevät myös monet lait. Nämä yhdessä tuottavat hyvää työilmapiiriä, jossa mahdollistuvat työhyvinvointi ja työn mielekkyyden kokemus. Hyvinvoivassa työyhteisössä työn tekeminen on tuottavaa, joten mistään pienestä asiasta ei ole kysymys.

Työyhteisötaidot eivät ole avaruustiedettä, vaan jokaisen opittavissa taitoja, joita voidaan kehittää ja vahvistaa koko työuran ajan. Jokainen työntekijä ansaitsee hyvän esihenkilön – jokainen esihenkilö ansaitsee hyvän työntekijän.

Osaamistavoitteet:
– Työelämää säätelevien keskeisten säädösten tunnistaminen.
– Työyhteisötaitojen merkityksen ymmärtäminen.
– Omien työyhteisötaitojen arviointi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen, oman vastuun ja mahdollisuuksien tiedostaminen ja ymmärtäminen.
Koulutuksen aikana tehdään myös oppimistehtävä, joka liittyy osallistujan oman organisaation kehittämiseen. Annetun tehtävän palauttaneet saavat palautteen.

Kohderyhmä:
Koulutus soveltuu yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa henkilöstö- ja esihenkilötehtävissä toimiville ja aiheesta kiinnostuneille. 

Kouluttaja: HTT Mervi Parviainen

Opetus toteutetaan etäyhteydellä. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet ja mikrofonin (esim. puhelimen kuulokemikrofoni). 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä SnellmanEdun (Kuopion kesäyliopisto) kanssa.