Tiimit ja tiimijohtaminen, 3 op (kesäkuu)

Kirjallisuuskuulustelu:
6.6. ti klo 17.00–20.00
Salitentti. Paikka ilmoitetaan lähempänä.

Tavoite: Opiskelija osaa arvioida tiimin toimintaa ja kehittää sitä omalla panoksellaan edelleen. Opiskelija osaa ottaa tiimin jäsentä suuremman roolin tiimin toiminnassa ja vaikuttaa toiminnallaan koko tiimiin yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.

Sisältö: Toimivan tiimin rakentaminen, tiimityön haasteet ja niiden ratkaiseminen, tiimin toimintaan vaikuttaminen.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu

Tenttiin luettava materiaali: Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Viitala & Jylhä. 2019. Edita, soveltuvin osin: luvut 3 ja 4

Korvaavuus: Opintojakson sisältö on suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen opetuksen sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä osaksi tutkintoasi.

Opettaja: KTM Jani Munne