Sovun johtaminen – monimuotoisuuden johtaminen organisaatiossa

Ajankohta: 17.3. pe klo 9.00–16.00

Tavoite: Kuinka monimuotoisuus näyttäytyy työpaikallasi ja työssäsi tällä hetkellä tai tulevaisuudessa? Kuinka voit tukea ja kehittää monimuotoisen työyhteisön toimivuutta ja sujuvaa vuorovaikutusta? Tavoitteena on tunnistaa työelämän arjen keinoja ja harjaantua menetelmissä, jotka sujuvoittavat työyhteisöjen arkea, vähentävät psykososiaalista kuormitusta ja lisäävät henkilöstötuottavuutta. Koulutuksessa keskitytään työyhteisöjen monimuotoisuuteen sekä inhimillisenä pääomana että yhteistoiminnan haasteena. Diversiteetin johtamista tarkastellaan rekrytoinnista ikäjohtamiseen tuoreen tutkimustiedon pohjalta.

Sisältö: Aamupäivän koulutus taustoittaa moninaisuuden johtamisen tematiikkaa yleisellä työelämätiedolla. Työelämän trendien tarkastelu johdattaa tämän päivän tyypillisiin johtamishaasteisiin, joiden ymmärtämiseksi ja ratkomiseksi harjoittelemme käytännössä tilanteita, joissa erilaisuus haastaa suorituksen johtamisen, tiimin dynamiikan ja työyhteisön harmonian.

– työelämän trendit

– inhimillinen pääoma

– monimuotoisuuden lähteet

– inhimilliset kohtaamiset voimavarana

– kohtaamisten dynamiikka: motiivit, tarpeet, keinot

– itsearviointityökalut: systeemiälytesti, työelämätaitotesti

Iltapäivässä keskitymme työyhteisön vuorovaikutukseen ja siihen, miten erilaiset kohtaamistyylit ja dialogiset valinnat johtavat joko luottamuksen romuttumiseen tai psykologisen turvallisuuden spiraalimaiseen rakentumiseen. Harjoittelemme dialogisten työkalujen hyödyntämistä käytännössä ja tunnistamme omia vuorovaikutuksellisia vahvuuksiamme itsearviointitestin avulla.

– psykologisen turvallisuuden kulmakivet

– luottamuksen rakentaminen työyhteisössä

– dialogisuus inkluusion tukena

– inhimilliset tarpeet ja tunteet dialogissa

– dialogiset työkalut vuorovaikutuksessa

– itsearviointityökalu: konfliktityylitesti

– Case-esimerkit: 1. erilaiset toimintatyylit kasvatuskentällä, 2. ikäjohtaminen julkishallinnossa, 3. psykologinen turvallisuus johtoryhmätyöskentelyssä

Kohderyhmä: Johtoryhmät, esihenkilöt, tiiminvetäjät, rekrytoijat, HR, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet ja kunta-alan esihenkilöt, esim. rehtorit

Kouluttaja: Dosentti, TkT, FM Pia Lappalainen

Kesto ja kurssimaksu: 8 t, 168 €

Ilmoittautuminen: 5.3. mennessä

Opetus toteutetaan etäyhteydellä. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet). Saat ohjeen lähempänä kurssin alkua. Otathan yhteyttä, jos et ole saanut ohjetta opetuksen alkamisaamuun mennessä. Tarkistathan myös roskapostisi.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kuopion kesäyliopiston (SnellmanEdu) kanssa. Osallistujien sähköpostiosoitteet välitetään Kuopion kesäyliopistolle kurssitiedotusta ja teknistä tukea varten.