Käytännön työoikeutta esihenkilöille ja HR:lle

Ajankohta: 12.3. ti klo 9.00–15.00

Sisältö: 
klo 9–11.30
Esihenkilön oikeudet ja velvollisuudet
    työnjohto-oikeus
    työnjohtovelvollisuus
    työilmapiirin ylläpitäminen
    työpaikkakiusaamiseen puuttuminen
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
    häiriötön ja syrjimätön työyhteisö
    työnantajan ja esihenkilön ohjeiden ja määräysten noudattaminen
    lojaliteettivelvollisuus
lounastauko 11.30–12.15
klo 12.15–15
Työsuhteen päättämisen peruste ja menettely
    koeaikapurku
    huomautus ja varoitus
    työsuhteen henkilökohtainen irtisanomisperuste
    työsuhteen henkilökohtainen purkuperuste
Haastavia tilanteita
    kielitaitovaatimus vai syrjintää?
    harmitussaikku
    somettaja ja sananvapaus

Kohderyhmä: Koulutus sopii esihenkilö- ja HR-tehtävissä toimiville niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Kouluttaja: OTM, varatuomari Kaija Kess

Opetus toteutetaan etäyhteydellä. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet ja mikrofonin (esim. puhelimen kuulokemikrofoni). 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa. Osallistujien sähköpostiosoitteet välitetään tiedoksi Turun kesäyliopistoon mahdollista kiireellistä tiedotusta varten.