Henkilöstöjohtaminen, 3 op (kesäkuu)

Kirjallisuuskuulustelu:

13.6. ti klo 17.00–20.00
Salitentti. Paikka tarkentuu

Tavoite: Opiskelija syventää osaamistaan henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa yhdistää henkilöstöjohtamisen teorioita henkilöstöjohtamisen käytännön tilanteisiin sekä osaa arvioida ja vertailla henkilöstöjohtajan rooleja eri johtamistilanteissa.

Sisältö: HR, henkilöstöjohtamisen erityisteemoja, projekti- ja tiimijohtaminen.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu. Tenttiin tulee ottaa mukaan kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus

Oppimateriaali: Viitala-Jylhä: Johtaminen – osio IV: Henkilöstövoimavarojen johtaminen 2020 (Edita) ja Ulrich: Henkilöstöjohtamisella huipulle 2007.

Korvaavuus: Opintojakson sisältö on suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen opetuksen sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä osaksi tutkintoasi.

TentaattoriKTM Jani Munne