Esihenkilön neljä supervoimaa

Ajankohta: 17.8., 24.8. ja 31.8. to klo 17.15–18.45

Sisältö: 
Haluatko vahvistaa johtamistaitojasi? Mietitkö keinoja edistää alaistesi osallisuutta ja yhdessä onnistumista? Toivotko tehoa tiimin toimintaan? Panosta siis vuorovaikutukseen! Tällä kurssilla paneudutaan ytimekkäästi mutta vaikuttavasti kolmessa illassa neljään esihenkilön supervoimaan, joita ovat:
-    Tunnetaju: tunteista ja tunnetaidoista
-    Aktiivinen ja arvostava kuuntelu
-    Rakentava ongelmiin tarttuminen
-    M-kysymykset ja myönteisen palautteen taito

Kurssin sisältö perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin ja dialogiseen ajattelutapaan.

Kouluttaja: Ulla Klemola, LitT, työnohjaaja (STOry), tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttaja

Opetus toteutetaan etäyhteydellä. Etäopetusta varten tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kameralla ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet). Saat ohjeen lähempänä kurssin alkua.