Palvelumuotoilutyöpajat ja yhteiskehittäminen

Aika: ti 21.3 ja pe 31.3.2023 klo 9.00-13.00

Tavoite ja sisältö:
Palvelumuotoilu ei ole yhtä kuin työpajat, mutta yhteiskehittämistä on vaikeaa saada aikaan ilman niitä. Koulutuksessa pureudutaan palvelumuotoilutyöpajojen mahdollisuuksiin ja sudenkuoppiin. Opit suunnittelemaan työpajoja osallistujalähtöisesti ja saat vinkkejä onnistuneiden ja luovien työpajojen järjestämiseen. Miten yhteiskehittää haastavissakin tilanteissa? Miten tukea kaikkien luovuutta ja kuulluksi tulemista? Koulutuspäivien välillä on välitehtävä, joka vaatii havainnointia omalla työpaikallasi tai valitsemassasi yhteisössä sekä kevyttä suunnittelua.

Sisältö:

  • Työpajojen rooli ja merkitys palveluiden kehittämisessä 
  • Mihin palvelumuotoilutyöpajoja voi hyödyntää 
  • Työpajojen fasilitoinnin perusteet 
  • Työpajojen onnistumiset ja esteet 
  • Luova ongelmanratkaisu työpajan pohjana 
  • Työpajan suunnittelu 
  • Työpajarunko- ja menetelmäesimerkkejä

Kohderyhmä: Palvelumuotoilun perusopinnot käyneet (tai vastaavat taidot), jotka työskentelevät palvelujen kehittämisen parissa.

Kouluttaja: Teollinen muotoilija ja taiteen tohtori Essi Kuure. Essi on pitänyt satoja työpajoja niin Suomessa kuin ulkomailla, yrityksissä ja yhteisöissä. Essi on väitellyt Taiteen tohtoriksi aiheenaan palvelumuotoilutyöpajojen merkitys muotoilun käytäntöihin.

Kesto: 8 ot