Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op

Aikataulu:

1. Studiojakso                    2.–3.4.  la–su  klo 10–16.30
Paikka: Studio Kontrol Z, Kiviaidankatu 2 b

2. Miljööjakso 1                 9.–10.4. la–su  klo 10–16.30  
Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

3. Miljööjakso 2                  21.–22.5. la–su  klo 10–16.30  
Paikka: Vilhonvuorenkatu 12 (kesäyliopiston koulutustila)

4. Miljööjakso 3                  28.–29.5. la–su  klo 10–16.30
Paikka: Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valokuvauksen kerrontatapoja, ymmärtää valaisuilmaisun periaatteet ja osaa soveltaa niitä kuvissaan, osaa kehittää ideointikykyään ja ilmaisuaan. Opiskelija tutustuu henkilökuvauksen osa-alueisiin ja perehtyy eriluonteisen valon havainnointiin luonnonvalosta studiovaloon.

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit, Itsenäinen työskentely.

Opettaja: KM, valokuvaaja Tiina Puputti

Kuuluu kokonaisuuteen: