Valokuvauksen traditiot 4 op

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää kuvallisen viestinnän ja oman välineensä historiaa ja teoriaa, nähdä niiden suhteen nykyhetkeen ja yhteiskuntaan sekä kirjoittaa analyyttisesti valokuvasta. Opiskelija saa perustiedot valokuvauksen historiasta ja suhteesta muihin taiteenaloihin. 

Aikataulu:

Luennot
ti klo 18.00-20.30

20.9.2022 Valokuvatutkimus. Valokuvaus tutkimuskohteena ja -välineenä 

4.10.2022 Valokuvan alkuvaiheet. Valokuvaus tieteenä ja taiteena 1800-luvulla

18.10.2022 Moderni valokuva. Valokuvailmaisun muutokset 1920–1950-luvuilla

1.11.2022 Abstraktin aika. Epäesittävä suomalainen valokuvataide 1920–2020

15.11.2022 Mustavalkoinen 1970-luku. Kotimainen dokumentaarinen valokuvaus

29.11.2022 Valokuva viestinä. Kuvajournalismi ja mediayhteiskunta

13.12.2022 Valokuva nyt. Mediumin muutokset ja valokuvateoria

20.12.2022 Valokuva-arkistot ja kuvakokoelmat tutkimuksessa ja taiteessa

Lisäksi kurssiin kuuluu yksi myöhemmin ilmoitettava näyttelyvierailu, joka sijoittuu lauantaille.

Suoritustapa: Luennot, essee, itsenäinen työskentely
Luennoitsija: TaT Laura Nissinen

Kuuluu kokonaisuuteen: