Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Aika:

maanantaisin ja torstaisin klo 17.15–19.45

to 1.12. Kurssin esittely; Luento | Tehtävien 1, 2 ja 3 jako

to 8.12. Luento 

ma 12.12. Luento

Tauko

ma 16.1. Tehtävä 1: Opiskelijoiden esittelyt

to 19.1. Tehtävä 1: Opiskelijoiden esittelyt 

ma 23.1. Tehtävä 1: Opiskelijoiden esittelyt

la 4.2. klo 10-16 Tehtävä 2 ja 3 : Kritiikki

viikonloppu:
la 11.2. klo 10-16 Tehtävä 2 ja 3 : Kritiikki
su 12.2.klo 10-16 Tehtävä 2 ja 3: Kritiikki

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa muokata havaintojaan sisällöiksi, osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa. Opiskelija perehtyy valokuvauksen metodologiaan, sekvenssi- ja dokumenttikuvaukseen ja saa perustiedot valokuvauksesta tutkimusmetodina

Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.


 

Kuuluu kokonaisuuteen: