Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Aika:

2022

ma 5.9. 17.15-19.45

to 8.9. 17.15-19.45

ma 12.9. 17.15-19.45

to 15.9. 17.15-19.45

to 22.9. 17.15-19.45 

ma 26.9. 17.15-19.45 


Viikonloput:

la-su 15.-16.10.  klo 10-16 

la-su 29.-30.10. klo 10-16 

Opetuspaikka: Vilhonvuorenkatu 12, Helsingin seudun kesäyliopisto (ellei toisin ilmoiteta)

Tavoite ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää erilaisten tallentamisvälineiden mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan ja tutustuu eri kuvausmetodeihin. Opiskelija saa perustiedot vaihtoehtoisista kuvaus- ja vedostusmenetelmistä.
Suoritustapa: Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit. Itsenäinen työskentely.

Kuuluu kokonaisuuteen: