Tanssin ohjaamisen soveltaminen erilaisissa ryhmissä ja erilaisissa elämänkaaren vaiheissa, 1 op

Ajankohta: Etäluennot ma 11.12.2023 klo 16.00–20.00 ja ke 31.1.2024 klo 16–20

Sisältö:  Opintojakso tuo yhteen anatomian, kinesiologian ja fysiologian perusopintoja sekä tarkastelee tanssimista ja tanssin ohjaamista erityisesti eri ikävaiheissa elämänkaaressa (tai elämänkaaren aikana) ja erilaisissa sairauksissa.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely (verkkotehtävät / essee), aktiivinen osallistuminen verkkoluennoille

Opettaja: dosentti (Monitieteinen terveys- ja hyvinvointitutkimus), TanssT, TaM (tanssipedagogiikka), TtM (liikuntalääketiede) ja ft Hanna Pohjola