Naistaiteen verkkokurssi


Tavoite ja sisältö: Naistaiteilijat ovat usein unohtuneet virallisesta kuvataiteen historiankirjoituksesta. Miksi? Ja keitä olivat taiteen varhaiset pioneerit? Tämän kurssin jälkeen tunnet paremmin naisten taiteilemisen historiaa Euroopassa esihistoriasta nykyaikaan ja opit näkemään syitä esimerkiksi naisille tyypillisiin materiaaleihin ja aiheisiin. Kurssilla opit myös suhtautumaan kriittisemmin taidehistorian kirjoittamisen viralliseen kaanoniin.

Kurssi koostuu kymmenestä 60 minuutin mittaisesta videoluennosta.

1. Naistaiteen ja naisten tekemän taiteen yleisiä linjoja

2. Antiikin ajan naiset taiteilijoina

3. Keskiajan naistaiteilijat

4. Renessanssin naistaiteilijat

5. Renessanssin naistaiteilijat osa 2

6. 1600-luku ja Välimeren alueen naistaiteilija 

7. 1600-luku ja muun Euroopan naistaiteilijat

8. 1700-luvun naistaiteilijat

9. 1800-luku ja modernismi

10. Naistaiteilijat ja nykytaide

Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun luentotallenteiden avulla. Voit katsoa luentoja haluamassasi tahdissa ja palata niiden pariin aina halutessasi. Materiaalit ovat käytössä kolme kuukautta maksupäivästä lukien. Verkkokurssille pääset kesäyliopiston Moodlen kautta, jonne saat  tunnukset kolmen päivän sisällä ilmoittautumisestasi. Luentolinkit ovat Thinglink-alustalla ja luentotallenteet Youtubessa. Navigoiminen on yksinkertaista ja vaivatonta.