Länsimaisen taiteen historia – verkkokurssi

Tavoite ja sisältö: Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun videoiden ja Thinglink-materiaalien avulla. Kurssin jokainen osa sisältää perusluennon kyseisestä aikakaudesta. Luentojen pituus vaihtelee 30 minuutin ja 60 minuutin välillä.  Aikakaudet ovat: esihistoria, Egyptin antiikki, antiikki, keskiaika, renessanssi, 1500-luku, 1600-luku, 1700-luku, akateeminen taide, romantiikka, modernin taiteen synty, impressionismi, 1800-luvun muut modernin taiteen suuntaukset, 1900-luku 1950-luvulle saakka sekä 1950-luvusta nykytaiteeseen.

Keskiajasta alkaen kunkin aikakauden sisällä on yksittäisiä teosesittelyjä syventämään aikakauden taiteen tuntemusta ja antamaan välineitä aikakauden teoksien katselemiseen ja tulkitsemiseen. Teosanalyysejä on kurssilla yhteensä 35 ja niiden pituus on 10 minuutin molemmin puolin. Tämän lisäksi kurssin johdatuksena on 20 minuutin luento, jossa pohditaan taiteen käsitystä ja olemusta sekä taiteen tutkimusta tieteenä. Koska kurssi on nettipohjainen, voi luentoja katsoa haluamassaan tahdissa ja palata niiden pariin aina halutessaan.

Kurssin käynyt ymmärtää ja osaa länsimaisen taiteen historian aikakaudet ja tyylikaudet, tietää nimeltä aikakauden suurimmat taiteilijat ja tunnistaa heidän persoonallisia tyylejään. Kurssin käynyt hallitsee perustiedot sommittelusta ja väriopista teoksen rakentamisen välineinä ja osaa sijoittaa tärkeimmät keksinnöt, kuten lyhennyksen, perspektiivin ja kannettavat telineet, eri aikakausiin ja ymmärtää niiden merkityksen taiteen historian kehityksessä. Kurssin käynyt myös osaa hahmottaa taiteen olemusta ja sen muutosta eri aikoina. Kurssi sopii kaikille taidehistoriasta kiinnostuneille.

Verkkokurssi järjestetään kesäyliopiston Moodlessa, jonne saat tunnukset kolmen päivän sisällä ilmoittautumisestasi.

Kesto ja kurssimaksu: n. 24 t, 45 €

Luennoitsija: PhD Liisa Väisänen