Kuvanveiston tilanne, tapahtuma ja tulevaisuus -verkkokurssi


Tavoite ja sisältö:

Luennoilla opiskelija oppii tunnistamaan veistoksia ja julkisia monumentteja. Luennoilla perehdytään myös kuvanveiston uusiin muotoihin ja esittämistapoihin, kuten installaatioihin. Luennoilla opiskelija tutustuu kuvanveiston perinteeseen ja oppii siten havainnoimaan sekä tulkitsemaan kolmiulotteista ilmaisua.

Oppimisen tavoitteena on, että opiskelija oppii arvioimaan kuvanveiston ajankohtaisia ilmiöitä perinteen avulla sekä havaitsemaan visuaalisia merkityksiä ja tämän taidemuodon ajallisia suhteita.

Kurssi koostuu kolmesta 90 min mittaisesta videoluennosta. Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun luentotallenteiden avulla. Voit katsoa luentoja haluamassasi tahdissa ja palata niiden pariin aina halutessasi. Materiaalit ovat käytössä kolme kuukautta maksupäivästä lukien. Verkkokurssi on kesäyliopiston Moodle-alustalla, jonne saat  tunnukset kolmen arkipäivän sisällä ilmoittautumisestasi.