Musiikkiterapian filosofinen ja menetelmällinen perusta, 5 op, lv. 2022-2023

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuden opiskelijat.

Aikataulu keväällä 2024:

28.2. ja 1.3. ke ja pe klo 17.00–20.15, Reetta Keränen
6.3.2024 ke klo 17.00–19.30, Päivi Saukko
14.3. ma klo 17.00–19.30 (alustava luentopäivä; luennoitsija varmistuu lähempänä)
13.3.2024 ke klo 17.00–19.30, Sari Laitinen
18.3. ma klo 17.00–19.30 Anu Arponen
20.3. ke klo 17.00–19.30 Kristiina Urpo-Viranko

Opettajat: Musiikkiterapeutti, HuK, psykoterapeutti Anu Arponen; Musiikkiterapeutti, Musiikkiterapeutti, HuK, lähihoitaja, Vibrac-hoitaja Reetta Keränen; Musiikkiterapeutti, FL, fysioterapeutti Sari Laitinen; Musiikkiterapeutti, työnohjaaja, FT Päivi Saukko; Psykoterapeutti, KM, musiikkiterapeutti, perheterapeutti (ET) Kristiina Urpo-Viranko

Tavoite: Opiskelija osaa nimetä ja kuvata musiikkiterapian perusmenetelmät ja selittää niiden pääasiallisia sovellustapoja eri kohderyhmissä. Hän osaa tunnistaa eri tekniikoiden ja menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia terapeuttisessa työskentelyssä sekä ottaa käytäntöön perusmenetelmien lähestymistapoja.

Suoritustapa: Luennot, tapauskertomukset ja demonstraatiot (23 t) sekä omakohtainen työskentely (139 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: 

 • • Honka, R. (2009). Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Musiikkiterapia, 24(1)
  • Lehtonen, K. (2008). Johdatus musiikkipsykoterapiaan. Psykoterapia, 27(2)
  • Punkanen, M. (2004). Matalataajuinen äänivärähtelyhoito – teoreettisia näkökulmia, kliinisiä
  sovellutuksia ja tutkimustuloksia. Musiikkiterapia 19(1)
  • Raine, H. (1999). Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, s. 131-142
  • Romppanen, M. (2001). Satumaa on ihmisen sielussa. Musiikkiterapia, 16(2)
  • Ruponen, J. (2009). Avainta etsimässä – kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta. Musiikkiterapia, 24(2)
  • Salo, J. (2000). Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa. Musiikkiterapia, 15(1)
  • Saukko, P. (2008): Musiikkiterapian tavoitteet lapsen kuntoutusprosessissa, s. 17–43.
  • Särkämö, T.; Laitinen, S.; Numminen, A.; Tervaniemi, M.; Kurki, M & Rantanen, P. (2011). Muistaakseni laulan: Musiikin käyttö muistisairaiden mielialan, elämänlaadun ja kognitiivisen toimintakyvyn tukemisessa. Miina Sillanpään Säätiö A:10
  • Tervo, J. (2007). Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 22 (2)