Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op, lv. 2024–2025

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuden opiskelijat.

Aikataulu:

20.8.2024 ti klo 17.00–19.30
22.8. to klo 17.00–19.30
24.8.2024 la klo 9.30–12.45 (ryhmä A) ja klo 13.15–16.30 (ryhmä B)
29.8.2024 to klo 17.00–19.30
31.8. pe klo 17.00–19.30 ja 1.9. la klo 9.30–12.45 (alustava ajankohta!)
3.9.2024 ti klo 17.00–19.30

Opettajat: Musiikki- ja psykoterapeutti, FT Esa Ala-Ruona; musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, MuM Päivi Jordan-Kilkki; musiikkiterapeutti, pedagogi Kaarlo Uusitalo; musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät, osaa kuvata eri menetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia TMT, Vibroakustinen hoito, kuvionuotit, tarinasäveltäminen) käyttöalueita, erityispiirteitä ja mahdollisuuksia terapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Luennot (24 t) ja omakohtainen työskentely (112 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

  • Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192
  • Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1)
  • Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1)
  • Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
  • Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21
  • Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto
  • Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50