Musiikkiterapian erityismenetelmiä, 5 op, lv. 2022-2023

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:

6.4.2022 ke klo 17.00–19.30, Päivi Jordan-Kilkki (SibA R-talo, sali R-510)

13.4. ke klo 17.00–19.30, Päivi Jordan-Kilkki (SibA R-talo, sali R-510)

20.4. ke klo 17.00–19.30, Päivi Jordan-Kilkki (SibA R-talo, sali R-510)

13.5. pe klo 16.30–19.45 (ryhmä A) ja 14.5. la klo 9.30–12.45 (ryhmä B), Kaarlo Uusitalo (Resonaari, Kulosaaren puistotie 26)

18.5. ke klo 17.00–19.30 Hanna Hakomäki (SibA R-talo, sali R-510)

20.5. pe klo 16.30–19.45 ja 21.5. la klo 9.30–12.45, Esa Ala-Ruona (S-6104, Musiikkitalo)

1.6.2022 ke klo 17.00–19.30, Päivi Jordan-Kilkki (S-6104, Musiikkitalo)

Opettajat: Musiikki- ja psykoterapeutti, FT Esa Ala-Ruona; musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja, MuM Päivi Jordan-Kilkki; musiikkiterapeutti, pedagogi Kaarlo Uusitalo; musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija tuntee Suomessa tyypillisimmin käytettävät musiikkiterapian erityismenetelmät, osaa kuvata eri menetelmien (esim. toiminnallinen musiikkiterapia TMT, Vibroakustinen hoito, kuvionuotit, tarinasäveltäminen) käyttöalueita, erityispiirteitä ja mahdollisuuksia terapeuttisessa työskentelyssä.

Suoritustapa: Luennot (24 t) ja omakohtainen työskentely (112 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

  • Ala-Ruona, E. (2003). Fysioakustinen hoito osana erikoissairaanhoitoa ja kuntoutustutkimusta. Teoksessa Ala-Ruona, Erkkilä, Jukkola & Lehtonen (toim.). Muistoissa – Petri Lehikoinen 1940-2001, s. 173-192
  • Hakomäki, H. (2004). Tarinasäveltäminen – taustaa, määrittelyä ja mahdollisuuksia. Musiikkiterapia, 19(1)
  • Hakomäki, H. (2005). Pedagogisia näkökulmia tarinasäveltämiseen. Musiikkiterapia, 20(1)
  • Jordan-Kilkki, P., Kokko, J. & Rissanen, H. (1999). Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet – näkökulmia oppimisvaikeuksien kuntouttamiseen. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot, 25-48.
  • Jordan-Kilkki, P. (1996): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä erityisopetuksessa. Erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto. Jyväskylän yliopisto, 3, 17-21
  • Kaikkonen, M.; Uusitalo, K. & Äystö, S. (2005). Soita mitä näet: Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa. Helsinki: Kehitysvammaliitto
  • Savela, T. (2014). Vibroakustisen menetelmän mahdollisuuksia kiintymyssuhteessaan traumatisoitujen lasten musiikkiterapiassa. Musiikkiterapia, 29 (1), 36-50