Musiikkipsykologia I, 5 op, lv. 2024–2025

Luennot:
13.4.2024 la klo 10.00–17.00
29.4.2024 ma klo 17.00–20.15
6.5.2024 ma klo 17.00–20.15

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä, kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä sekä kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Luennot (14 t) ja omakohtainen työskentely (oppimistehtävät). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.): Musiikkipsykologia.
Huom. Uudistettu, 2022 painos! Teosta voi tilata e-kirjana Eino Roiha -instituutista.