Musiikkipsykologia I, 5 op, lv. 2022-2023

Luennot:
Musiikkipsykologian osuus, MuT Suvi Saarikallio:
24.–25.8.2022 ke–to klo 17.00–20.15, etäopetus
Musiikin kehityspsykologian osuus, FM Kirsi Tuomi:
9.9.2022 pe klo 16.00–19.30, 10.9. la klo 10.00–12.30, etäopetus

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa yleiskuvan musiikista havaintopsykologisena ilmiönä, kuvata musiikin ja tunteiden yhteyksiä sekä kuvata ja selittää musiikin tiedettyjä vaikutuksia.

Suoritustapa: Luennot (14 t) ja omakohtainen työskentely (oppimistehtävät). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Louhivuori, J. & Saarikallio, S. (toim.): Musiikkipsykologia.
Huom. Uudistettu, 2022 painos! Teosta voi tilata e-kirjana Eino Roiha -instituutista.