Kokemuksellinen osuus (käytännön harjoittelu), 5 op, lv. 2024–2025

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Ajankohta: Syksy 2022–kevät 2023

Ohjaava opettaja: Musiikki- ja perheterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja MuM Päivi Jordan-Kilkki

Tavoite: Opiskelija osaa kokeilla musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia, jäsentää kokemuksellista tietoa teoreettisen tiedon avulla, soveltaa omaksumiaan oppeja käytännön työskentelyyn esim. hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen alueilla, sekä erotella eri terapeuttisten lähestymistapojen erityisiä mahdollisuuksia.

Suoritustapa: Sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Vaihtoehtoina esim. pienimuotoinen kliininen harjoittelu, oman musiikkisuhteen tarkastelu tai musiikillinen pienryhmätoiminta.

Arviointi: hyv/hyl

Kirjallisuus: valitaan kokemuksellisen työskentelyn aihepiirin ja tarpeen mukaan