Kirjallinen työ, 5 op, lv. 2022-2023

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:

2.9.2022 pe klo 17.15–19.45,

29.10.2022 la klo 10.00–17.15, 

17.3.2023 pe klo 17.15–19.45,

18.3.2023 la klo 10.00–13.15, 

5.5.2023 pe klo 17.15–19.45,

6.5.2023 la klo 9.30–16.00 

Opettaja:

Musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP-vuorovaikutusterapeutti, työnohjaaja, FM Kirsi Tuomi

Tavoite: Opiskelija osaa raportoida musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksista, yhdistellä ja jäsentää eri aineistoja kirjallisen työn tuottamisessa, hakea lisätietoa musiikkiterapian ja musiikin terapeuttisen käytön tutkimuksista ja tapauskuvauksista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia kasvun, kehityksen ja toipumisen keinona sekä yhdistää eri opintojaksojen sisältöjä ja kuvata omaa oppimisprosessiaan.

Suoritustapa: luennot, raportin kirjoittamisen ohjaus ja seminaarityöskentely (yht. 31 t) sekä omakohtainen työskentely (106 t)

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Opiskelija valitsee kirjallisen työn tekemisen tueksi tarkoituksenmukaista kirjallisuutta (esim. Tutki ja kirjoita).