Käytännön harjoittelun ohjaus ja reflektiopäiväkirjan laatiminen, 7 op, lv. 2024–2025

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuden opiskelijat.

Aikataulu:

Orientaatio
14.9.2024 la (kellonaika tarkentuu)


Työnohjauksellinen työskentely:
15.11.2024 pe klo 17.00–20.15,
18.1.2025,
15.2.2025,
15.3.2025
lauantait klo 10.00–15.15
(Muutokset mahdollisia, aikataulu varmistuu syksyn 2023 aikana)


Purku ja kokonaisuuden päätös:
ajankohta tarkentuu

Tavoite: Opiskelija osaa pohtia ja läpikäydä omia kokemuksellisessa osuudessaan soveltamiaan musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia nostaa esille käytännön työskentelyssä nousevien ilmiöiden ja teoreettisten näkökulmien välisiä yhteyksiä.

Suoritustapa: Kokemuksellisen osuuden pohjustus, työnohjauksellinen työskentely ja reflektiopäiväkirjojen läpikäynti (yht. 31 t) sekä omakohtainen työskentely (133 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty