Käytännön harjoittelun ohjaus ja reflektiopäiväkirjan laatiminen, 7 op, lv. 2022-2023

Huom. Tälle kurssille voivat osallistua vain kokonaisuuteen valitut opiskelijat.

Aikataulu:

Orientaatio: 7.9.2022 ke klo 17.00–19.30

Työnohjauksellinen työskentely:

5.10., 2.11. ja 30.11.2022 ke,

15.2.2023 ja 8.3.2023 ke klo 17.00–20.15 

Purku ja kokonaisuuden päätös:

ke 31.5.2023 klo 17.00–19.30

Tavoite: Opiskelija osaa pohtia ja läpikäydä omia kokemuksellisessa osuudessaan soveltamiaan musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia nostaa esille käytännön työskentelyssä nousevien ilmiöiden ja teoreettisten näkökulmien välisiä yhteyksiä.

Suoritustapa: Kokemuksellisen osuuden pohjustus, työnohjauksellinen työskentely ja reflektiopäiväkirjojen läpikäynti (yht. 31 t) sekä omakohtainen työskentely (133 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: hyväksytty/hylätty