Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit, 3 op

Tavoite ja sisältö: Tutustumme jazzstandardien kautta jazzlauluilmaisuun ja kuuntelemme paljon erilaisia levyesimerkkejä jazzstandardeista. Tutustumme myös sävellysten historiaan ja tunnettuihin versioihin. Harjoittelemme jazzlaulufraseerausta, jossa yhdistetään tekstintulkinta ja rytmiikka. Harjoittelemme myös improvisointia työstettävien kappaleiden kautta. Pohdimme yhdessä, mitä erilaisia mahdollisuuksia kappaleet tarjoavat. Tavoite on, että oppilas suunnittelee monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden, joka toimii jatkossa oman harjoittelun pohjana. Sisältää ryhmäopetusta 30 t ja omakohtaista työtä vähintään 48 t. Tavoitteena on, että opintojakson myötä opiskelija

  • kykenee ymmärtämään jazzlaulun perinnettä
  • harjoittelemaan teksti-ilmaisun osa-alueita itsenäisesti
  • hahmottamaan jazzfraseeraukseen liittyviä musiikillisia ja ääni-ilmaisullisia osa-alueita ja osaa itse jäsentää kuulemastaan näitä osa-alueita
  • suunnittelemaan monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden sekä syventää jazzlauluhistorian tuntemustaan

Esitietovaatimukset: Edellytetään laulu-/musiikkiharrastustaustaa. Ilmoittautumisen yhteydessä vastataan taustatietokysymyksiin. Kurssille valitaan 15 opiskelijaa vastausten perusteella.

Suoritustapa: Opetukseen osallistuminen sekä kurssilla annettujen tehtävien tekeminen.

Korvaavuus: Taideyliopiston hyväksymää opetusta (3 op A2086). Opintojaksolla edellytetään aktiivista läsnäoloa ja osallistumista opetukseen. Läsnäolovaatimus on n. 80 %.

Kurssi järjestetään Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. On tärkeää, että ilmoittaudut opiskelijaksi myös vastuuyliopistoon kurssin alkaessa lähettämiemme ohjeiden mukaisesti. Mikäli ilmoittautuminen puuttuu, välitämme tarvittavat henkilötiedot vastuuyliopistolle.


Muutokset ovat mahdollisia.

Kurssin aikataulu:
  • Ma 03.06.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 05.06.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • La 08.06.2024 10:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 10.06.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 12.06.2024 17:00-20:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • La 15.06.2024 10:00-16:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi