Tietokirjoittaminen, 5 op, lv. 2023-2024

Aika:

Yhteiset luennot (12 t):

22.4.-6.5.2024 ma ja ke klo 17.00–19.30 (ei opetusta maanantaina 1.5.)

Ryhmätapaamiset (12 t):

Ryhmä A: 13.5-27.5.2024 ma klo 17.00–20.15

Ryhmä B: 15.5.-29.5.2024 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Huom. aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin. Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Suoritustapa: Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Kirjallisuus

Vapaavalintainen yleistajuinen (populaari) tietokirja. Esim. kaikki Tieto-Finlandia ehdokkaat sopivat hyvin.

Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki)

Kurssin aikataulu:
  • Ma 22.04.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 24.04.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 06.05.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 13.05.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 15.05.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 29.04.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 20.05.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 22.05.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 27.05.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 29.05.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi