Tietokirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
24.4.-8.5.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30 (ei opetusta maanantaina 1.5.)

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 15.5-29.5.2023 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 10.5.-24.5.2023 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä blogitekstin, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin. Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen.

Suoritustapa: Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Kirjallisuus:
Vapaavalintainen yleistajuinen (populaari) tietokirja. Esim. kaikki Tieto-Finlandia ehdokkaat sopivat hyvin.
Kurinalaisuutta ja kuvittelua (toim. Emilia Karjula ja Tiina Mahlamäki)
Syventävää luettavaa:
Mitä essee tarkoittaa? (toim. Johanna Venho)
Antti Nylén: Häviö (Kosmos 2018)

Opettaja: FM Juha Rautio

Kesto: 24 t