Lyriikan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2023-2024

Aika:

Yhteiset luennot (12 t):

26.2.-6.3.2024 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):

Ryhmä A: 11.3.-25.3.2024 ma klo 17.00–20.15

Ryhmä B: 13.3.-27.3.2024 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Huom. aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Suoritustapa: Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Kirjallisuus: Tommi Parkko, Runoilijan työkalupakki (Avain 2021).

Kurssin aikataulu:
  • Ma 26.02.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 28.02.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 04.03.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 06.03.2024 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 13.03.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 11.03.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 18.03.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 20.03.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ma 25.03.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
  • Ke 27.03.2024 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi