Lyriikan kirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
27.2.-8.3.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 13.3.-27.3.2023 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 15.3.-29.3.2023 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikasta lajityyppinä. Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Suoritustapa: Luento-opetus (12 t), ryhmäopetus (12 t), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Kirjallisuus: Tommi Parkko, Runoilijan työkalupakki (Avain 2021).

Opettaja: runoilija, tietokirjailija Tommi Parkko

Kesto: 24 t