Johdatus kirjoittamiseen, 5 op, lv. 2023-2024

Aika:

Yhteiset luennot (12 t):

28.8.-6.9.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):

Ryhmä A: 11.9.-25.9.2023 ma klo 17.00–20.15

Ryhmä B: 13.9.-27.9.2023 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Huom. aikataulumuutokset ovat mahdollisia.

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Suoritustapa: Luennot (12 t), pienryhmäopetus (12 t) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Kirjallisuus

 • Miisa Jääskeläinen, Sana kerrallaan
 • Jani Saxell, Tanssii kirjainten kanssa (Art house, 2020)
Kurssin aikataulu:
 • Ma 28.08.2023 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 30.08.2023 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 06.09.2023 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 04.09.2023 17:00-19:30 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 11.09.2023 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 13.09.2023 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 20.09.2023 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 27.09.2023 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 18.09.2023 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ma 25.09.2023 17:00-20:15 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi