Ennakkotietoa: Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, lv. 2023 – 2024

Suunnitteilla syksy 2023 - kevät 2024

Luovan kirjoittamisen perusopinnot, 25 op, järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat mahdollisia. Opinnot järjestetään lähtökohtaisesti lähiopetuksena. Alustava opintosisältö:


• Johdatus kirjoittamiseen 5 op

• Proosan kirjoittaminen 5 op

• Lyriikan kirjoittaminen 5 op

• Draaman kirjoittaminen 5 op

• Tietokirjoittaminen 5 op

Kohderyhmä: Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla.

Huom. muutokset ovat mahdollisia.