Draaman kirjoittaminen, 5 op, lv. 2022-2023

Opetuksen ajankohta:

Yhteiset luennot (12 t):
9.1.-18.1.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30

Ryhmätapaamiset (12 t):
Ryhmä A: 30.1. - 13.2.2023 ma klo 17.00–20.15
Ryhmä B: 1.2. - 15.2.2023 ke klo 17.00–20.15, järjestetään tarvittaessa

Sisältö ja tavoite: Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman kirjoittamiseen ja lajin ominaispiirteisiin. Luentojen ja kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lajityypin lainalaisuuksista.

Suoritustapa: Luento-opetus (12 h) ja pienryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Arviointi: 0–5

Kirjallisuus:
1. Sofokles: Kuningas Oidipus
2. William Shakespeare: Romeo ja Julia
3. Henrik Ibsen: Nukkekoti
4. Minna Canth: Työmiehen vaimo tai Hella Wuolijoki: Niskavuoren nuori emäntä
5. Samuel Beckett: Huomenna hän tulee/Godota odottaessa
6. Juha Jokela: Fundamentalisti tai Milja Sarkola: Perheenjäsen

Opettaja: Emma Puikkonen

Kesto: 24 t