Tietokirjoittaminen II, 5 op, 2023-2024

Aika: 2.10.-1.11.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30
Huom. ei opetusta viikolla 42

Sisältö: Kurssilla tutustutaan luovaan tietokirjoittamiseen, sen muotoihin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Keskiössä on tavoitteellinen, yleistajuinen tietokirjoittaminen. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina tai kokonaisuutena, jossa on sekä luentoja että työpajoja.

Tavoite: Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja sekä hahmottaa laaja tietokirjoittamisen kenttä lukuisine mahdollisuuksineen.

Suoritustapa: Luennot 24 t, harjoitustyö ja portfolio

Kirjallisuus:
Tieto kirjaksi - toim. Jussila, Ojanen, Tuominen (Kansanvalistusseura 2006)
Kertomuksen vaarat - toim. Mäkelä, Maria et al (Vastapaino 2020)

Arviointi: 0-5

Kuuluu kokonaisuuteen: